Skip to content

Reglement Funklasse NK Mountainbike XCO 2020

Gepubliceerd op 06 februari 2018, Geupdate op 18 juni 2019

In aansluiting op het UCI reglement Recreatief wielrennen (Titel 15) zijn onderstaande regels voor nationale wedstrijden (evenementen) in de vorm van FUNklasse wedstrijden van toepassing.

Algemeen
 1. Het basislidmaatschap van de KNWU (en/of het NTFU-lidmaatschap) is minimaal vereist voor deelname aan z.g. FUNklasse wedstrijden/evenementen. Het basislidmaatschap kan, tegen betaling van een jaarlijks vastgesteld bedrag, worden verkregen via een aangesloten vereniging of voorafgaand aan een evenement bij de organisatie. Het basislidmaatschap is verder geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Bij inschrijving van een FUNklasse wedstrijd wordt €5,- door de knwu in rekening gebracht. Bij afsluiten van het basislidmaatschap wordt deze €5,- weer in mindering gebracht.
 2. Door het verkrijgen van het basislidmaatschap ontstaat tevens een verzekering technische dekking (WA / PO / Rechtsbijstand). Voor bijzonderheden hieromtrent wordt verwezen naar de KNWU website.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer(ster) om zich ervan te verzekeren dat hij/zij voor deelname aan de wedstrijd in een uitstekende gezondheid verkeert en in staat is tot de lichamelijke inspanning om de wedstrijd te rijden waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Zie ook Titel 15, artikel 15.1.008.
 4. Deelnemers(sters) moeten een gepaste sportieve houding aannemen (artikel 15.1.011) en moeten zich op een respectvolle wijze tegenover het milieu gedragen (artikel 15.1.012).
 5. FUNklasse wedstrijden kunnen in verschillende categorieën en/of leeftijdsklassen worden verreden (artikel 15.1.001).
Materiaal en kleding
 1. Iedere deelnemer(ster) moet erop toezien dat zijn/haar uitrusting (fiets met accessoires en gemonteerde hulpmiddelen, valhelm, kleding, …) door de kwaliteit, het gebruikte materiaal of de vormgeving geen gevaar kan inhouden voor hem/haar zelf of voor anderen (artikel 1.3.001).
 2. De fiets waarmede wordt deelgenomen dient een sportieve fiets te zijn welke minimaal de gelijkenis heeft van een mountainbike. Hierbij zijn de volgende kenmerken van toepassing:
  • Een goedwerkend remsysteem is verplicht (In navolging op de regelgeving voor andere wedstrijdcategorieën zijn schijfremmen ook niet toegestaan in FUNklasse wedstrijden)
  • Een geveerde fiets wordt sterk aangeraden
  • Doortrappers (Fixed Gear) zijn verboden
  • Een E-bike o.i.d. is niet toegestaan
  • Spatborden en/of verlichting zijn niet toegestaan (sportieve uitstraling)
  • Geen uitstekende delen welke gevaar kunnen opleveren aan de medesporter
  • Ieder onderdeel aan de fiets welke gevaar kan opleveren voor de medesporter en/of publiek is verboden.
 1. Tijdens wedstrijden en het inrijden is het dragen van een harde schaalhelm, gekeurd volgens een ANSI-, Snell- of CEN (EN 1078) -norm, verplicht (artikel 1.3.031.01).
 2. De kleding van de deelnemer(ster) dient minimaal een sportief karakter te hebben welke bij voorkeur de z.g. wielrenners kledij dient te zijn.
Veiligheid
 1. Iedere deelnemer(ster) dient erop toe te zien dat de veiligheid zoveel mogelijk wordt ingedekt. De jury en/of organisatie heeft het recht om deelname te weigeren als aan de veiligheid wordt getwijfeld.