Skip to content

Privacyverklaring Stichting Watersley Topsports

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Offroad Cycling Sittard, KVK-nummer 66557631 als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna aan te duiden als Offroad Cycling of ‘wij/onze’. In het geval je onze producten of diensten afneemt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen wij om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en een duurzame samenwerking te bereiken. In deze verklaring leggen wij je uit met welk doel en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken en hoe jij hier controle over kunt uitoefenen.

Om jou als waardevol contact van Offroad Cycling  van dienst te zijn hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou als identificeerbaar persoon, ze vertellen iets over wie je bent. Deze gegevens ‘verwerken’ wij als we deze opslaan, inzien, delen, versturen en verwijderen. Wanneer je een overeenkomst aangaat met Offroad Cycling  en/of jezelf registreert voor onze e-mailing, prijzen en informatie aanvraagt via onze site of per telefoon, vragen wij je om bedrijfsgegevens en/ of contactgegevens in te vullen. Naast informatie die je zelf op onze website invult of aan de telefoon geeft, kunnen wij dit ook combineren met reeds eerder verkregen gegevens mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. Het gaat dus eigenlijk om alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met jou, ook indirect.

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, opt-in voor mailings
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsinformatie & functieomschrijving
 • Contactgeschiedenis
 • Factuur- en betaalgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals je geloofsovertuiging, ras, politieke of seksuele voorkeur, strafrechtelijke gegevens, religie, lidmaatschap van een vakbond of biometrische/ genetische of medische achtergrond zonder dat je hier je expliciete toestemming voor geeft.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Ons doel is diensten aan je te leveren dus op de eerste plaats gebruiken wij je persoonsgegevens om te communiceren en identificeren. Dit betekent dat wij deze gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons sluit, zoals het verwerken van financiële gegevens als je voor een dienst betaalt, het creëren en bijhouden van een account, of in het geval je een vraag hebt over de dienst die we leveren en wij je hiervoor terug moeten bellen of contacteren via e-mail. De grondslag in de wet is hiervoor artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Persoonsgegevens ‘AVG’.

Daarnaast zullen wij in het kader van marketingactiviteiten ook je persoonsgegevens gebruiken als wij denken dat dit relevant voor jou kan zijn als onze klant. Denk hierbij aan aanbiedingen en advertenties op de interesses die wij van jou weten of voor het meedoen aan onderzoek en enquêtes. Maar ook voor het versturen van nieuwsbrieven en social media. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Tot slot is het mogelijk dat wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moeten verwerken omdat de wet ons dit verplicht. Zo zullen we in ieder geval financiële gegevens verwerken voor onze eigen accountingverplichtingen. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub c AVG.

Nieuwsbrieven

Wij mogen je nieuwsbrieven sturen per mail over de diensten die je reeds afneemt. In het geval dat we jou willen benaderen over andere producten of diensten, dan verzoeken we je om eerst je toestemming hiervoor te geven. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken door onderaan de nieuwsbrief te kiezen voor een ‘opt-out’. Je mailadres komt dan op een aparte lijst te staan zodat we weten dat je niet benaderd wilt worden via de mail.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij je om persoonsgegevens vragen, dan maken wij per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Offroad Cycling  niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Offroad Cycling .

De externe verwerkers waar wij gebruik van maken zijn

 • Dropbox: Dropbox is een clouddienst voor het online opslaan van bestanden. De gebruiker kan er bestanden mee synchroniseren met verschillende computers en mobiele apparaten.
 • Mailchimp: Emailmarketingsoftware waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en persoonlijke mailings worden verstuurd.
 • Reeleezee: Online boekhoudprogramma waarin onze financiële administratie wordt verwerkt.
 • Office 365: Abonnementsservice voor Microsoft hulpprogramma’s zoals emailaccounts en digitale agenda’s.
 • iZettle: De persoonlijke gegevens die naar iZettle worden verzonden die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.
Gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Je persoonsgegevens kunnen door ons, of door de dienstverleners waar wij mee werken worden verwerkt buiten de EER. Momenteel gebeurt dat in de Verenigde Staten. De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De Europese Commissie zijn voor dit land aparte beveiligingsmaatregelen overeengekomen waardoor de veiligheid van je persoonsgegevens zijn gegarandeerd.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Offroad Cycling  maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

 • Informatie en inzage: Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je indien gewenst graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Kloppen de gegevens die we van jou hebben niet? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden, bijvoorbeeld administratie of financiële afhandeling, die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Dataportabiliteit: Dit geeft je het recht om de persoonsgegevens zonder moeite te ontvangen die wij van je hebben. Dit is enkel van toepassing op digitale gegevens

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een van de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen variëren, maar je mag ervan uitgaan dat we na 2 jaar na het laatste contact tussen jou en Offroad Cycling  alle persoonsgegevens wissen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken. We kunnen in overleg kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze statistieken.

Rechten die je uit kan oefenen

Als wij persoonsgegevens over jou verwerken dan heb je het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van je privacy. Welke rechten heb je?

Wat je verzoek ook is, neem contact met ons op en wij helpen je kosteloos. Hiervoor kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Houdt er rekening mee dat we soms je verzoek niet in kunnen willigen omdat de verwerking van persoonsgegevens door ons noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we de overeenkomst nog niet hebben afgerond, of indien we op grond van nationale wetgeving verplicht zijn financiële gegevens te bewaren. Als dit het geval is, dan ligt de bewijslast hiervan bij Offroad Cycling  en zullen we dit ook zo aan je uitleggen. In het geval van het intrekken van toestemming of maken van bezwaar tegen direct marketing geldt, dat we dit verzoek altijd inwilligen.

We willen je tot slot wel duidelijk maken dat wij als zogenaamde ‘verwerkersverantwoordelijke’ de verplichting hebben om degene die een verzoek doet te identificeren en we dus om nadere informatie kunnen vragen. In ieder geval reageren wij op elk verzoek binnen 4 weken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Offroad Cycling  zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring.

Wijzigingen

Offroad Cycling  houdt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op onze website doorgevoerd. Offroad Cycling  kan je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan jou bekend zijn gemaakt. In dat geval nemen wij contact met je op alvorens je persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen voor de bescherming van persoonsgegevens en om je de kans te bieden te weigeren.

De meest recente wijzigingen dateren van 24 mei 2018.

Contactgegevens

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je een beroep wilt doen op je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Stichting Watersley Topsports Sittard – Geleen

Watersley 31
6132 KA Sittard

BTW: NL856607071B01
KVK: 66557631

E-mail: info@offroadcycling.nl